+420 737 279 783 info@unipark.cz kontakt

12 - 20 mil. Kč

Rozszerzyliśmy portfolio naszych unikalnych projektów o labirynt 3D w mieście Most. Zapraszamy na szczyt górki...
We have extended the portfolio of our unique projects with the 3D maze area in Most. We invite you to the top of...
Portfolio našich unikátních projektů jsme rozšířili o areál 3D bludiště v Mostu. Na vrchol kopce Šibeník vás zveme...
Niezwykłe doświadczenie na więcej niż 800 m2 powiechrzni sieciowej możesz wypróbować w pobliżu Hradce Králové....
Come and get a totally amazing experience of jumping on more than 800 m2 of the netted area in close proximity to...
Jak trudno jest przejść przez stos pomidorów? Czy potrafisz balancować na cukierku lub paście od zębów? Czy...
How difficult is it to get through a pile of tomatoes? Can you balance on a sweet or a toothpaste? Ever crawled...
Dla piękne miejsce w Tatrach śmy zaprojektowali jeden z naszych największych projektów a to nie tylko ze względu...
Atrakcja strefy rekreacyjnej w Dubici koło Czeskiej Lípy została rozszrzona u unikalny labirynt 3D s placem zabaw...
Attractions of the recreational area in Dubice near Česká Lípa have been broadened by a unique 3D maze with a...

Stránky