+420 737 279 783 info@unipark.cz kontakt

1 - 3 miliony

Nevšední zážitek na více než 800 m2 síťových ploch můžete vyzkoušet v těsné blízkosti Hradce Králové. Dokončili...
Jak trudno jest przejść przez stos pomidorów? Czy potrafisz balancować na cukierku lub paście od zębów? Czy...
How difficult is it to get through a pile of tomatoes? Can you balance on a sweet or a toothpaste? Ever crawled...
Dla piękne miejsce w Tatrach śmy zaprojektowali jeden z naszych największych projektów a to nie tylko ze względu...
Atrakcja strefy rekreacyjnej w Dubici koło Czeskiej Lípy została rozszrzona u unikalny labirynt 3D s placem zabaw...
Attractions of the recreational area in Dubice near Česká Lípa have been broadened by a unique 3D maze with a...
Na wycieczke na naszą dalszą realizacje labiryntu 3D zapraszamy do miasat Stalowa Wola w połódniowo-wschodniej...
W atrakcyjnym, naturalnym miejscu, oprócz obszaru wodnego i młyna, zaprojektowaliśmy tematyczny plac zabaw w duchu...
Możesz skakać jak na trampolinie, odpoczywać w siatce, czołgać się przez mysze otwory, testować swoją równowagę i...
Plac zabaw z motywem smoka został zaprojektowany dla resortu hotelowego w okolicach Olomouce. Plac jest podzielony...

Stránky